Tag Archives: nguyên tắc thiết kế

Nguyên tắc kết hợp kiểu chữ khi trong in ấn

Nguyên tắc kết hợp kiểu chữ khi trong in ấn

Chúng tôi liệt kê nguyên tắc đơn giản cuối cùng: Sử dụng kích thước khác nhau để tạo sự tương phản nhằm phân biệt. Trong ví dụ bên trái, tiêu

Nguyên tắc thiết kế catalogue

Nguyên tắc thiết kế catalogue

Nguyên tắc thiết kế catalogue Nhiều người nghĩ thiết kế là một công việc tự do, tự do sáng tạo, tự do vẽ theo ý thích thì mới tạo ra