Tag Archives: kỹ thuật in ấn đẹp

Công đoạn xử lý sau khi in

Công đoạn xử lý sau khi in

1. Cắt xén: Nhằm đưa sản phẩm về đúng kích thước thành phẩm hoặc tách rời nhiều sản phẩm trên một tờ in. Hầu hết các sản phẩm in đều phải trải