Tag Archives: in phủ uv

Kĩ thuật in phủ UV định hình và toàn phần

Kĩ thuật in phủ UV định hình và toàn phần

In UV toàn phần hay từng phần ( định hình, cục bộ) : In UV toàn phần là tráng toàn bộ lớp UV trên một sản phẩm sau khi in