Tag Archives: hướng dẫn nạp mực

Kỹ thuật nạp mực trong in Offset

Kỹ thuật nạp mực trong in Offset

Hệ thống cung cấp mực của một đơn vị in offset thường bao gồm một máng mực, lô máng mực, lô chấm mực, 3 hoặc 4 lô sàng mực. Bốn