Tag Archives: độ dày lớp mực

Những ảnh hưởng của độ dày lớp mực

Những ảnh hưởng của độ dày lớp mực

Ngoài việc ảnh hưởng đến các thuộc tính về màu sắc, độ dày lớp mực còn ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác như khả năng khô và sự lột