Tag Archives: dịch vụ in pp

Cung cấp dịch vụ in PP

Cung cấp dịch vụ in PP

PP là gì? Là tên một loại giấy trong ngành in ấn kỹ thuật số. PP hơn giấy ảnh, mặt sau có keo hoặc không keo, sau khi in được