Tag Archives: cung cấp mực

Lỗi hay gặp của bộ phận nạp mực và cung cấp mực

Lỗi hay gặp của bộ phận nạp mực và cung cấp mực

Đường kính khác nhau của các lô sàng và các lô máng mực làm cho mực được phân phối đồng đều trên các lô mực. Việc phân bố mực đều