Tag Archives: chọn kiểu chữ

Nguyên tắc kết hợp kiểu chữ khi trong in ấn

Nguyên tắc kết hợp kiểu chữ khi trong in ấn

Chúng tôi liệt kê nguyên tắc đơn giản cuối cùng: Sử dụng kích thước khác nhau để tạo sự tương phản nhằm phân biệt. Trong ví dụ bên trái, tiêu