Tag Archives: bao bì giấy

Thị trường khó tính Mexico về bao bì giấy

Thị trường khó tính Mexico về bao bì giấy

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) nhận được văn bản Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico chuyển tiếp Thông báo của Tổng cục